سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
رویائی خیس
درباره وبلاگ


گریه ام میگیرد وقتی میبینم

     کسی که همه دنیایم بود

   منت دیگری را میکشد
موضوع مطلب :

یادداشت ثابت - سه شنبه 93 شهریور 19 :: 7:13 عصر

روزگار  بی رحمیست:

آنان که با دست در دهانشان لقمه میگذاشتی

آنان که برایشان از جان و دل مایع میگذاشتی

آنان که پشتشان بودی

برای نابودی زندگیت نقشه بکشند

وبا خنجر از پشت قلبت رو بدرند

سلامتی رفیقی کی از بهترین رفیقش

نارو خرد 
موضوع مطلب :

یادداشت ثابت - دوشنبه 93 تیر 10 :: 7:6 عصر

فاحشه را خدا فاحشه نکرد،

آنان که در شهر نان قسمت میکردند

او را لنگ نان گذاشتند...

تا هر زمان که لنگ هم اغوش ماندند،

او را به نانی بخرند.
موضوع مطلب :

یادداشت ثابت - دوشنبه 93 تیر 10 :: 6:57 عصر

دریک رابطه دو نفره

وقتی دو نفر

هیچ مشکلی با هم ندارند،

حتما یکی از آنها تمام حرفهای دلش را

نمیزند 
موضوع مطلب :

یادداشت ثابت - دوشنبه 93 تیر 10 :: 6:45 عصر

بهای سنگینی دادم 

تا فهمیدم

 کسی را که قصد ماندن ندارد

باید رها کرد.
موضوع مطلب :

یادداشت ثابت - دوشنبه 93 تیر 10 :: 6:42 عصر
1 2 3 4 5 >